Poradenstvo

Potrebujete poradiť ?

Ste

- aktívny poľnohospodár,

- obhospodarovateľ lesa alebo

- podnikateľ podnikajúci vo vidieckych oblastiach, ponúkajúci tovar a/alebo služby na trhu ?

 

Ak áno, tak môžte dostať bezplatné poradenstvo.

 

Naši poradcovia:

Ing. Branislav Ďuriška

Ing. Ľubica Forgáčová

Ing.Terézia Gergelčíková

Prof. Peter Kováčik, PhD.

Prof. Magdaléna Lacko-Bartošová, PhD.

MVDr. Ján Marton

Ing. Ľubomír Pastucha

Ing. Lucia Račeková

Doc. Štefan Týr, PhD.

Ing. Jana Vaverčáková

 

 

 

ZMLUVNÍ PORADCOVIA Zväzu EKOTREND SLOVAKIA a ich poradenské produkty :

Ing. Branislav Ďuriška

branislav_duriska@yahoo.com

Poradenské produkty

 Ing. Ľubica Forgáčová

lubicaef@gmail.com

Poradenské produkty

 Ing. Gergelčíková Terézia,

iget@iget.sk

Poradenské produkty

 prof. Ing., CSc. Kováčik Peter,

peter.kovacik@uniag.sk

Poradenské produkty

 prof. Ing, PhD. Lacko-Bartošová Magdaléna,

magdalena.lacko-bartosova@uniag.sk

 

Poradenské produkty

 MVDr.Ján Marton

sqsasro@gmail.com

Poradenské produkty

 Ing.Ľubomír Pastucha

pastucha.lubomir@centrum.sk

Poradenské produkty

 Ing.Lucia Račeková

racekova.lucia@gmail.com

Poradenské produkty

 Ing.Jana Vaverčáková

vajana@pobox.sk

Poradenské produkty

 doc. Ing., PhD. Týr Štefan,

stefan.tyr@gmail.com

Poradenské produkty