Úvodná stránka

8.12.2023 - Zasadnutie a výročná členská schôdza Asociácie výrobcov organických hnojív

Asociácia výrobcov organických hnojív pozýva na zasadnutie a výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 08.12. 2023, v hoteli Bystrina, Demänovská dolina, so začiatkom o 10.00. hod.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Dotazníkový prieskum o konzumácii fermentovaných potravín

mail z NPPC : Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v rámci medzinárodného projektu COST CA 20128 PIMENTO (https://fermentedfoods.eu/), na ktorom participuje viacero našich kolegov z NPPC VÚP, je jednou z aktivít zistenie...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Hlásenie spotreby prípravkov na ochranu rastlín 2022/2023

Info z ÚKSÚP : Podľa Nariadenia vlády SR č. 3/2023 Z. z.  ohľadom zasielania údajov o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín je táto povinnosť osobitne uvedená v § 24 ods. 5 pre šetrné hospodárenie na ornej pôde. Avšak...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Nové právne predpisy vyhlásené 22. 11. 2023

1. Vyhláška MPRV SR č. 436/2023 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov....viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Podpora mladých farmárov

Podporili sme návrh Združenia mladých farmárov na Slovensku - ASYF pomôcťmladým farmárom ohľadom opatrenia 6.1 výzvy 9/PVR/2015. Súhlasíme a podporujeme návrh, v ktorom by MPaRV SR dalo pokyn PPA, aby vzala späť...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Odmietame uvoľňovanie nových GMO - odovzdanie petície

15.11.2023 sme odovzdali našu petíciu. Za petičný výbor boli prítomní  Marcela Molnárová za SlowFood Pressburg a Vidiecku platformu, Peter Sudovský za Občiansku iniciatívu Slovensko bez GMO  a  Miloš Homola za...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Veľtrh Agritechnica Hannover

12.-14.11.2023 sme sa zúčastnili exkurzie do Hannoveru na svetovú výstavu Agritechnica, ktorú organizovalo IZPI.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

29.-30.11.2023 - Deň otvorených dverí na NPPC

Výskumný ústav potravinársky NPPC pozýva zástupcov výskumných inštitúcií, univerzít a potravinárskych subjektov z výrobnej praxe na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v dňoch 29.-30.11.2023.   V stredu...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

9.-10.11.2023 - XI. Celoslovenská ekologická konferencia

Zväz ekologického poľnohospodárstva EKOTRENDpod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR aInštitútom znalostného pôdohospodárstva...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 1 do 10 z 677