Úvodná stránka

28.6.2022 - Deň poľa ekologickej poľnohospodárskej výroby, Važec

Organix s.r.o. Lužianky organizoval 28.6.2022 v Biofarme Kriváň Deň poľa ekologickej poľnohospodárskej výroby. viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Pracovné stretnutie so štátnam tajomníkom MPaRV SR a poslancami NR SR

Dňa 24.6.2022 sa konalo na pôde MPaRV SR pracovné stretnutie Zväzu Ekotrend Slovakia so štátnym tajomníkom MPaRV SR Martinom Kováčom a poslancami NR SR Milanom Kuriakom a Petrom Vonsom. Hlavnou témou stretnutia bola aktuálna...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

22.-23.6.2022 Stretnutie EIP-AGRI v Toscana/Taliansko

V dňoch 22.-23.6.2022 sa konalo stretnutie EIP-AGRI v Toscana/Taliansko EIP-AGRI Workshop Conversion to organic farming | EIP-AGRI (europa.eu) viac >>

Kategória: Úvodná stránka

21.6.2022 - Školiace podujatie k ekologickému šľachteniu rastlín

NPPC - VÚRV- Istropol Solary a.s. a ÚKSÚP organizoval Školiace podujatie k ekologickému šľachteniu rastlín. Priamo na poli sa hovorilo o význame ekologického šľachtenia, projekte ECOBREED a účastníci boli oboznámení aj s...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

18.6.2022 - Putovanie za vínom

Zúčastnili sme sa dňa otvorených pivníc, ktoré organizovalo Združenie vinohradníkov a vinárov Vinosady v sobotu 18.6.2022  v 16 pivniciach.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

15.6.2022 - Školiace podujatie k ekologickému šľachteniu rastlín

15.6.2022 sme sa v SEMA HŠ s.r.o. Sládkovičovo zúčastnili školiaceho podujatia k ekologickému šľachteniu rastlín a farmárskym participatívnym poľným pokusom, ktoré organizovalo NPPC - VÚRV spolu s ÚKSÚP, BIOMILA,...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

12.6.2022 - Ovenálie, Východná

Po roku sme opäť boli na Ovenáliách. Zväz chovateľov oviec a kôz – so sídlom v Banskej Bystrici (zchok.sk)viac >>

Kategória: Úvodná stránka

7.-11.6.2022 - Školenie v Moldavsku

V dňoch 7.6.2022 až 11.06.2022 v spolupráci s organizáciami: Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj Slovak Centre for Communication and Development (SCCD)  a Ecovisio  z Moldavska...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

5.6.2022 - Deň mladého farmára Liesek

Zúčastnili sme sa veľmi vydarenej akcie Deň mladého farmára v Liesku na Orave. viac info nájdete na www.mladyfarmar.sk viac >>

Kategória: Úvodná stránka

3.6.2022 - Deň otvorených dverí - PETER VAVERČÁK SHR – SYSTÉM OPLÔTKOVÉHO CHOVU

3.6.2022 sa konal Deň otvorených dverí v Trsťanoch (Hincovce) - viď príloha.viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 41 do 50 z 607