Úvodná stránka

21.5.2022 / Biodynamic Libichava - informačný seminár

Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj organizovala dňa 21.5.2022  informačný seminár "Biodynamické poľnohospodárstvo v ovocinárstve". Miesto konania :Biodynamic s.r.o., 956 38 Libichava...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Odpoveď SPF - námietky II

viď prílohaviac >>

Kategória: Úvodná stránka

14.5.2022 / Včelárstvo Dedinský - Deň otvorených dverí

V rámci Dňa fascinácie rastlinami sa konal dňa 14.5.2022 v spolupráci s regionálnou anténou NSRV SR pre bratislavský kraj Deň otvorených dverí. Miesto konania :Včelárstvo Dušan Dedinský, Mlynská 6704, 841 07 Devínska Nová Ves ...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Oznámenie PPA - posunutie termínu z 15.5.2022 na 31.5.2022

Oznámenie k podávaniu jednotnej žiadosti pre rok 2022 / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk) Dôležitá informácia pre žiadateľov o priame podpory.   Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) si Vás dovoľuje...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Návrh zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (materiál č. LP/2022/231, rezortné číslo 2494/2022-410)

Pripomienkovanie Návrhu zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (materiál č. LP/2022/231, rezortné číslo 2494/2022-410)  viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Výzva na výmaz FO - občanov z registra prevádzkovateľov potravinárskych podnikov

Zaslanie listu ústrednému riaditeľovi ŠVPS SR Jozefovi Bírešovi. viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Školenie prevádzkovateľov EPV

Dňa 12.5.2022 organizoval ÚKSÚP online školenie ohľadne zmien v legislatívne platných od 01.01.2022. aktualita | ÚKSÚP (uksup.sk)viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Zaslanie námietok na SPF II.

Dňa 29.4.2022 sme zaslali SPF námietky k ďalším 20-tim navrhovaným zmluvám : 1. Namietame Článok II Predmet zmluvy nie je špecifikovaný v zmysle platných zákonných ustanovení. Na parcely registra C uvedené v NZ nie je založený...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Seminár Klimatická zmena a poľnohospodárstvo

Dňa 20.4.2022 o 13:00 sa v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2 uskutočnil seminár Klimatická zmena a poľnohospodárstvo.     Program: 13:00...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

List na MPaRV SR

11.4.2022 sme zaslali na MPaRV SR list : Potreba vypracovania analýzy rizík pre pridomový predaj viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 51 do 60 z 607