Úvodná stránka

PREDJ Z DVORA online stretnutie 10.4.2022

V nedeľu 10.4.2022 popoludní sa konalo prvé na online stretnutie záujemcov o PREDAJ Z DVORA. Diskutovali sme o aktuálnej situácii a pripravovaných regionálnych seminároch. Cieľom je v čo najkratšom čase v čo najväčšej miere čo...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Mail poslancom NR SR

9.4.2022  sme v spolupráci s ASYF a IPIF zaslali s poznámkou "súrne" mail poslancom NR SR (J.Karahuta, M.Fecko, J.Mičovský a V.Ledecký ) text : Vážený páni poslanci, v súvislosti s aktuálnou situáciou vás...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Pracovné stretnutie na NPPC

Dňa 8.4.2022 sa konalo pracovné stretnutie na pôde NPPC. Témou stretnutia bola farmárska produkcia/pridomový predaj. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia MPRV SR, NPPC, ŠVPS SR a Zväzu Ekotrend Slovakia. Škoda, že vo vedení ŠVPS...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Výzva IPIF a Ekotrend Slovakia k aktuálnej situácii v SPF

Iniciatíva poľnohospodárov, Gyňov 193,  044 14 Gyňov Ekotrend Slovakia - Zväz ekologického poľnohospodárstva, Michala Hlaváčka 21, 054 01 Levoča...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Tlačová správa

V spolupráci s ASYF a IPIF sme dnes 5.4.2022 vydali túto tlačovú správu : Dňa 24.3. 2022 generálny riaditeľ SPF Ján Maroš oznámil účastníkom workshopu, že NR SR doplnila členov Rady Fondu, čím sa sfunkčnila činnosť SPF. Z toho...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

3. workshop SPF

5.4.2022 sme sa zúčastnili už na 3.workshope SPF s nasledovným programom : 08:30 – 09:00  - registrácia 09:00 – 10:30 – program – agenda „Farmári“ 10:30 – 11.00 – coffee break 11:00 – 12:30 – program – agenda...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Hlásenie spotreby hnojív za rok 2020-2021

Elektronický systém evidencie hnojív Vám oznamuje, že zber údajov z hospodárskeho roka 2020 – 2021 bude vzhľadom na mimoriadnu situáciu uzamknutý až dňa 13. 4. 2022. Po tomto termíne budú pracovníci...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Petícia : zákaz nových GMO

https://slovenskobezgmo.org/peticia-za-regulaciu-novych-gmo/viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Zaslanie námietok na SPF

1. Uverejnené návrhy nájomných zmlúv na poľnohospodársky účel od strany 13, od nájomnej zmluvy s TOMA Company s.r.o. až po koniec nájomných zmlúv na str. 16 sa vo formáte PDF nedajú otvoriť a tým pádom nie je možné ich ani...viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Výhlásenie nových výziev 6.1 a 6.3

Výzva na podopatrenie 6.1 – viď: https://www.apa.sk/54-prv-2022 Výzva na podopatrenie 6.3 – viď: https://www.apa.sk/53-prv-2022viac >>

Kategória: Úvodná stránka

Správy od 61 do 70 z 607