Správa

Stanovisko Zväzu ku Košickej výzve

15.07.18 19:13
Kategória: Úvodná stránka

Ekotrend Slovakia –zväz ekologického poľnohospodárstva, združuje poľnohospodárov zameraných na ekologickú výrobu a malých a rodinných poľnohospodárov hospodáriacich udržateľným spôsobom. Sú to subjekty obhospodarujúce malé výmery od jedného do niekoľko desiatok hektárov, ako aj družstvá a spoločnosti hospodáriace na stovkách hektárov. Poznáme preto veľmi dobre problémy, na ktoré každodenne poľnohospodári narážajú, v celom spektre. Mnohé z nich boli vyjadrené v stanovisku Združenia mladých farmárov Slovenska, uverejnenom na stránkach Poľnoinfo dňa 26.6.2018 (https://www.polnoinfo.sk/clanok/5473/asyf-chceli-sme-poukazat-na-neriesenie-problemov),  a preto ich nie je treba zvlášť menovať.Nás zasahuje ešte širší okruh  problematiky poľnohospodárstva, nakoľkooblasť ekológie sa riadi ďalším množstvom predpisov, ktoré naekologicky hospodáriaceho roľníkakladú ešte väčšie nároky ohľadom naplnenia legislatívnych požiadaviek i potrieb poľnohospodárskejpraxe.

Keďže sme ekológovia, svojou činnosťou sledujeme nielen samotnú poľnohospodársku výrobu, ale aj jej dopady na prírodu a životné prostredie a tým kvalitu života ľudí. Poľnohospodárska výroba podľa nás tvorí svojou podstatou strategicky najzákladnejší pilier, na ktorom stojí suverenita štátu. Máme viaceré návrhy na riešenie súčasnej situácie, vedúce k vyjasneniu a zlepšeniu prostredia<s>.</s>(to sme už prezentovali napr. v prípade návrhu novely ústavy týkajúcej sa ochrany pôdy, vôd a národného bohatstva, zákaz pestovania GMO a pod.).

V súčasnom znení Košickej výzvy sú popísané mnohé pálčivé problémy trápiace poľnohospodárov dneška, je tam však aj veľa nejasností a nejasných až protirečivých formulácií. Takisto niektorí organizátori protestov sú pre nás málo čitateľní a identifikovateľní.

Budeme preto ďalšie dianie pozorne sledovať, najmä do akej miery budú naše otázniky vyjasnené a či následné kroky štátnych orgánov sú skutočne výsledkom tlaku organizátorov alebo výsledkom už pred tým pripravovaných zmien.

Sme pripravení podieľať sa na tvorbe nového legislatívneho prostredia pre prácu poľnohospodárov. Sme však zato, aby nedostatky súčasnej legislatívy a poľnohospodárskej praxe boli konkrétne a odborne definované, a rovnako jasné a komplexné musia byť prednesené návrhy na riešenie, t.j. s ohľadom na všetky subjekty do poľnohospodárskej výroby vstupujúce a všetky oblasti poľnohospodárskou výrobou dotknuté.